>>> Regulament School Instructors <<<

Jignirile aduse liderului / co-liderului pot duce la excluderea din facțiune (3/3) faction warn.
La prima abatere de încălcare a regulamentului membri vor fi sancționați cu Avertisment Verbal în funcție de gravitatea faptei.
Funcțiile și rank-urile nu se cer, acestea se oferă de liderul facțiuni în cazul în care acesta considera ca playerul respectiv merita și respecta toate cerințele primirii acelui rank / funcție.
I. Fiecare membru este obligat sa cunoască regulamentul facțiuni, în caz contrar aceștia pot fi sancționați.
II. Pe chatul facțiuni se interzic înjurăturile de orice natura, chiar și cele cu subînțeles.
III. Este interzis spamul pe chat facțiuni.
IV. Dacă în timpul testului pentru licența de arme instructorul considera în urma întrebărilor de capacitate ca playerul respectiv nu este capabil sa dețină o arma asupra sa, acesta poate opri testul și este obligat sa returneze 50% din banii primiți.
V. Este interzis sa abuzați de posibilitatea opririi testului pentru obținerea licenței de arme.
VI. Testele de capacitate pentru obținerea licențelor se fac într-un loc retras fără a deranja activitatea serverului.
VII. Neprezentarea la Sedințe/Antrenamente se sancționează.
VIII. Este interzis sa acordați licențe fara a susține testul de obținere a licenței
----------------------------------------------------------------------------------
Comenzile factiunii

/f - chat-ul facțiunii.
/startlesso! n - începerea testului pentru licență
/stoplesson - încheierea testului pentru licență
/givelicences - acordarea licenței.
/fdepozit - depunerea banilor în seiful facțiunii
----------------------------------------------------------------------------------
Finctii

(T) Tester => Acesta susține testul de întrare în facțiune, în urma testului acesta trebuie sa anunțe pe /f liderul sau co-liderul dacă playerul cu care a susținut testul a trecut pentru a i se da invitație în facțiune.

(ML) Manager Legislativ => Acesta trebuie sa cunoască tot regulamentul facțiunii, el instruiește membrii și are dreptul de a da teste de verificare a cunoștințelor membrilor facțiunii, în cazul în care un membru nu trece un test, acesta poate fi sancționat cu retrogradarea de către lider sau co-lider.

(R) Responsabil de Amenzi => Acesta acorda amenzi playerilor ce încalcă regulamentul facțiunii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sanctiuni

Injurii la adresa liderului / co-liderului (3/3 FW)
Injurii pe /f (1/3 FW)
Neprezentarea la sedinte/antrenamente (1/3 FW)
Spamul pe /f (avertisment verbal la prima abatere și 1/3 FW la a doua abatere)
Picarea unu test acordat de ML (retrogradare și amenda $100.000)
Nereturnarea a 50% din bani unui player ce nu este capabil sa dețină o arma (1/3 FW)
Neplătirea amenzilor (1/3 FW)
Acordarea licențelor fără a susține testul (1/3 FW)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~